Hình thức thanh toán

Khi quý khách mua hàng của Công ty Bcons có thể thanh toán tại trụ sở công ty hoặc thanh toán tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên