Bcons Suối Tiên 35m2 Block B

1,100,000,000

  • Mã căn: B.11.17
  • View: Công viên, Suối Tiên – Tây Nam
  • Diện tích: 35.02 m2